Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 november 2019

D66 Nijmegen blijft kritisch over biomassa

De afgelopen weken kwam ‘biomassa’ vaak (negatief) in het nieuws. Zo zou de uitstoot van biomassacentrales vervuilender zijn dan die van kolencentrales. Dit vraagt om wat uitleg.

Biomassa is het materiaal waaruit bio-energie wordt opgewekt, zoals mest, hout, snoeiafval, en gft. De toepassing van biomassa kan op vele manieren, maar niet alle manieren dragen bij aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Zo kan er energie worden opgewekt door biomassa meteen te verbranden (waar relatief veel bij wordt uitgestoten), maar we kunnen ook energie halen uit biomassa als grondstof, waarbij alle hoogwaardige onderdelen uit biomassa worden gehaald.

Voor D66 is energie uit zon, wind, water en aardwarmte de toekomst. Maar tot al deze vormen op grote schaal haalbaar en betaalbaar zijn, hebben we transitiebrandstoffen nodig. Biomassa kan tijdelijk helpen met het afstappen van Gronings aardgas en afstappen van energieopwekking op kolen. Maar wel onder zeer strikte voorwaarden:

1. Biomassa moet uit de regio komen. Het omkappen van bossen uit het buitenland om ze vervolgens naar Nederland te verschepen draagt niet bij aan de CO2-reductie wereldwijd en is voor D66 onbespreekbaar.

2. We passen biomassa op een slimme en schone manier toe.Dat betekent dat we geen hoogwaardig materiaal zoals hout zomaar verbranden, maar dat we alle mogelijke grondstoffen die we uit biomassa kunnen halen eerst voor andere energie-toepassingen gebruiken.

Wanneer we op deze manier gebruik maken van biomassa, kan de toepassing bijdragen aan een succesvolle energietransitie. En dat staat voor D66 voorop: een schoon klimaat en een duurzame toekomst.