Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juni 2019

Hoe we Nijmegen ook voor insecten leefbaar houden

Elke dag sterven plant- en diersoorten uit. Bossen verdwijnen en in de afgelopen dertig jaar is het aantal insecten met meer dan 75% afgenomen. D66 maakt zich hier grote zorgen om. Veel problemen moeten landelijk, zo niet internationaal worden aangepakt. Onze Tweede Kamer-fractie pleitte daarom onlangs voor een wereldwijd Natuurakkoord.

Maar ook op lokaal niveau kunnen we een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door onze eigen (openbare) ruimte zo groen mogelijk in te richten met bloemen en planten. Hiermee creëren we een betere leefomgeving voor insecten, die een ontzettend belangrijke rol in onze natuur spelen. Ze bestuiven niet alleen planten en bloemen, maar ze zijn ook voedsel voor zoogdieren en vogels, kikkers, vleermuizen en reptielen. Een goede leefomgeving voor insecten is daarmee dus ook voor andere dieren is van cruciaal belang voor onze biodiversiteit.

Wat doet D66?

Een bij hoort er bij – D66 heeft de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor natuurvriendelijk berm- en groenbeheer in Nijmegen. Laat bloemen bloeien en maai zo min mogelijk. Onlangs werd onze motie ‘Een bij hoort er nog steeds bij in Nijmegen’ met een grote meerderheid aangenomen. Hiermee riepen we het college op om het initiatiefvoorstel: ‘Een bij hoort er bij in Nijmegen’ uit 2012 grondig te evalueren en aan te scherpen.

Operatie Steenbreek – Daarnaast blijven we om aandacht vragen om zoveel mogelijk plekken in onze ‘versteende’ stad (nog) groener te maken. Zo sloot de gemeente Nijmegen zich op aandringen van D66 aan bij Operatie Steenbreek, waarbij we niet alleen onze openbare ruimte groener maken, maar ook inwoners worden aangespoord om de tegels in hun achtertuin in te ruilen voor planten.

Groene schoolpleinen en Tiny Forests – Bovendien krijgen Nijmeegse scholen sinds dit jaar dankzij D66 subsidie om hun veelal versteende schoolpleinen te vergroenen en worden er dit jaar nog twee van de vier ‘Tiny Forests’ in Nijmegen aangeplant. Onder het mom van ‘Kleine bossen, grote impact’, diende D66 samen met GroenLinks succesvol een motie in om de biodiversiteit in onze stad te verbeteren.

Wat kunt u zelf doen?

Ook u kunt een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving voor insecten en daarmee een betere biodiversiteit in Nijmegen. Bijvoorbeeld door (een deel van) uw tuin in te zaaien met bloemen en nectarrijke planten. Of door simpelweg zoveel mogelijk van de tegels in uw tuin te vervangen door bloemen en planten. Er zijn verschillende subsidies en regelingen beschikbaar waarmee u een financiële bijdrage kunt aanvragen om uw tuin te vergroenen.

Heb jij ideeën hoe we van Nijmegen een betere leefomgeving voor insecten kunnen maken? Mail naar Lusanne Bouwmans op l.bouwmans@d66.nijmegen.nl