Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 mei 2019

Voor het beter betrekken van inwoners

Het initiatiefvoorstel ‘inwonersparticipatie’ van Marijke Synheave is vorige week aangenomen. Met dit voorstel in de hand gaat Nijmegen aan de slag met het beter betrekken van inwoners. Zo worden er harde afspraken gemaakt over verwachtingsmanagement, moet het College per voorstel een plan maken hoe Nijmegenaren betrokken worden én gaat de gemeenteraad 2 onderwerpen per jaar kiezen om volledig participatief op te pakken. 

“Inwoners moeten meer invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Of het nu gaat om verduurzaming van hun woningen of de zorg waar zij recht op hebben. Dit bereiken we niet alleen met meer, maar juist ook met betere participatie.

Te vaak worden Nijmegenaren teleurgesteld doordat hen een te rooskleurig beeld wordt voorgehouden over de invloed die ze kunnen hebben. Te vaak laten inspraakavonden deelnemers achter met het gevoel niet gehoord of niet serieus genomen te worden. Dat is schadelijk voor het vertrouwen in de politiek en ontmoedigt mensen om aan participatie mee te werken. We moeten daarom duidelijker en eerlijker zijn.

Dat begint met als gemeenteraad zelf duidelijk bepalen wat je wel en niet aan inwoners voorlegt. Er wordt ook binnen de gemeenteraad vaak geklaagd over hoe inwoners bij plannen worden betrokken. Veel verder dan ‘de inwoners zijn slecht geïnformeerd’ komt de analyse dan meestal niet. We moeten kaders stellen. Nu hebben we afgesproken wat we van participatie verwachten en wat we ermee willen bereiken. Zo kunnen we de Burgemeester en Wethouders controleren op losse projecten.

Veel doen we al goed op het gebied van participatie, maar we kunnen nog beter. Om dit te bereiken moeten we nieuwe dingen uitproberen en goed te kijken wat wel en niet werkt. Er is niet één juiste vorm van participatie.

We kunnen, en moeten, de inwoners van Nijmegen op verschillende manieren betrekken. Vooraf moeten ideeën worden opgehaald bij de inwoners van Nijmegen. Tijdens besluiten moeten inwoners van Nijmegen betrokken worden bij de afwegingen. En tijdens de uitvoering van het plan moeten de inwoners van Nijmegen een rol krijgen.

Niet alle inwoners van Nijmegen hoeven het met de plannen van de gemeente eens te zijn. Dat kan ook niet. Wel moet iedereen zich gehoord en serieus genomen voelen.

Met dit voorstel in de hand gaan we aan de slag met het beter betrekken van inwoners bij het bouwen aan de toekomst van Nijmegen. Na de zomer kiezen we twee onderwerpen die we volledig met inwoners gaan oppakken.

Zo bouwen we aan vertrouwen van de inwoners van onze stad in de politiek.

Zo bouwen we aan een toekomst van Nijmegen die door inwoners van Nijmegen wordt gedragen.”

Marijke Synhaeve

Raadslid D66 Nijmegen