Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 april 2019

Voor ’s avonds een kratje bier kunnen halen.

D66 Nijmegen vindt dat ondernemers ook na 22:00 uur drank moeten kunnen verkopen. Daarom doet raadslid Toon van Gent een voorstel voor een proef met licht-alcoholische dranken in nachtwinkels. Als deze proef niet leidt tot een toename van de overlast, dan moet het huidige verbod op de verkoop van alcohol na 22:00 uur worden opgeheven.

“Ondernemers moeten de ruimte krijgen om een goedlopend bedrijf op te bouwen. Dat betekent dat de gemeente onnodige regels moet schrappen. Het verbod op de verkoop van alcohol in nachtwinkels is zo’n onnodig regel.

Licht-alcoholische dranken vormen een groot deel van de verkoop van nachtwinkels. Ondernemers met een nachtwinkel verdienen er een groot deel van hun inkomen mee en klanten kopen het graag. Iedereen vergeet immers wel eens de drankvoorraad aan te vullen voor een feestje.

Het is dan ook niet verrassend dat een ondernemer de gemeente vroeg het verbod op de verkoop van alcohol na 22:00 op te heffen. Helaas heeft het college dit geweigerd. Burgemeester Bruls is bang dat het versoepelen van de regels voor meer overlast zou zorgen. Dat vind ik onzin.

We moeten ondernemers erop vertrouwen dat ze overlast aanpakken. Immers, ook ondernemers met een nachtwinkel hebben geen zin in overlast. Dat is voor hun zaken ook slecht. We mogen dan ook van ondernemers verwachten dat ze overleggen met de buurt en de politie. Samen kunnen zij mogelijke overlast voorkomen.

Wanneer ondernemers toch tekortschieten en de overlast neemt inderdaad toe (maar alleen dan!), dan kan en moet onze politie ingrijpen.

Zo geven we ruimte en vertrouwen aan ondernemers én zorgen we dat er snel ingegrepen kan worden waar het misgaat. En zo kan iedereen die vergeten is drank in huis te halen nog even langs de nachtwinkel.

Voor een Nijmegen met ruimte voor ondernemers.

Voor een veilig Nijmegen.

Voor ’s avond een kratje bier kunnen halen.”

Toon van Gent

Raadslid D66 Nijmegen