Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 maart 2019

Voor een goed ondernemersklimaat.

Komende maanden gaat de Nijmeegse D66-fractie aan de slag om het ondernemersklimaat van Nijmegen te verbeteren. Want ondernemers zorgen voor banen en banen zorgen voor onze welvaart als Nijmegenaren. Raadslid Toon van Gent en Fractievolger Mitchell van der Donk vertellen hoe we de politieke agenda van ondernemend Nijmegen vorm gaan geven.

“Een sociale stad, ook voor ondernemers. Dat is waar D66 voor staat. Met de plek die D66 heeft veroverd in het college, gaan wij werk maken van een sterk en innovatief ondernemersklimaat in onze stad.

Juist nu moeten we investeren. Voor een veerkrachtigere economie. Zodat we bij een volgende crisis wel de klappen kunnen opvangen. Zodat ook in Nijmegen voldoende werk is voor specialistisch opgeleid personeel.

En de kansen zijn er. Nijmegen zit boordevol economische potentie. Met onze ligging aan de grens vormen wij de brug tussen Nederland en Duitsland. Met de grootste binnenlandshaven van Europa zijn wij een sleutelspeler in de Oost-Nederlandse handel. En met onze Health Valley zijn wij voorloper op hoogwaardige medische en gezondheidstechniek. Hier moeten we van profiteren.

We kunnen deze kansen grijpen. Door ruimte en begeleiding te bieden aan start ups, door te investeren in goede verbindingen met de wereld om ons heen en door continue uitwisseling van kennis. Dit vraagt om samenwerking. Gemeente Nijmegen kan dit niet alleen. We moeten samenwerken met ondernemers, met maatschappelijke organisaties, met (Duitse) buurgemeenten en met de Provincie. Als dat lukt, is niks onbereikbaar voor ons.

Komende maanden gaan we aan de slag met het Nijmeegse ondernemersklimaat. Er wordt door wethouder Esselbrugge gewerkt aan een Economische Visie voor Nijmegen, een ongekende mijlpaal voor de economische ontwikkeling van onze stad. Hierbij moeten we niet over, maar vooral mét ondernemers praten.

18 april organiseren we een Stadsgesprek: ‘Ondernemen in Nijmegen’. Hier gaan een panel van ondernemers en special guest wethouder Monique Esselbrugge met elkaar in gesprek. Hoe maken we van Nijmegen een koploper in innovatief ondernemerschap? We verzamelen deze avond quick wins waar we nog voor de zomer mee aan de slag kunnen. Kom ook langs en praat mee! Samen werken we aan een politieke agenda voor ondernemend Nijmegen.

Zo bouwen we aan Nijmegen als economisch koploper aan de Duitse grens: innovatief, internationaal & ondernemend.

Voor een sterk ondernemersklimaat.

Voor een veerkrachtig Nijmegen.”

Toon van Gent
Raadslid D66 Nijmegen

Mitchell van der Donk
Fractievolger D66 Nijmegen