Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 maart 2019

Voor zelf je zorg kunnen kiezen.

Marijke Synhaeve vindt dat mensen hun eigen zorg moeten kunnen inrichten. Daarom is Marijke kritisch op het voorstel van het Nijmeegse college waarin deze keuze beperkt wordt. Marijke dient een voorstel in om het plan van het college aan te passen. Zij wil van een systeem van ‘pgb; nee, tenzij’ naar een systeem van ‘pgb; ja, mits’.

“Wie zorg nodig heeft krijgt dat van onze gemeente. De gemeente kiest een aanbieder van wie je zorg kan krijgen. Dat is fijn, want zo hoef je niet zelf hiernaar te zoeken.Daar zit ook een nadeel aan. De mogelijkheden om de zorg van jouw eigen keuze te krijgen nemen af. En dat is niet rechtvaardig. Als een oudere dame haar dagbesteding wil doen bij het centrum om de hoek, omdat ze de mensen daar kent, dan moet dat kunnen. Ook als dit centrum niet op de lijst van de gemeente staat.

Daarom bestaat het persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kan je zelf opzoek naar een zorgaanbieder, vergoed door de gemeente. Daarmee blijft de keuze van wie je zorg ontvangt volledig aan jou. Zo regelen we onze zorg niet alleen sociaal, maar ook liberaal.

Het Nijmeegse college wil nu dit systeem veranderen. In hun voorstel moet de oudere dame eerst gaan aantonen dat de zorg die de gemeente aanbiedt niet voldoet. Dat is de omgekeerde wereld. Het zelf kunnen kiezen van je zorg is namelijk je recht. Jij bent zelf expert van je eigen leven. We moeten mensen de ruimte durven te geven om te kiezen.

D66 wil dat ‘pgb; ja, mits’ altijd het uitgangspunt is en niet ‘pgb; nee, tenzij’. Zodat iedereen die in staat is zelf hun keuze voor zorg te maken, dat kan doen.

En ja, natuurlijk moeten we hierin kritisch zijn. We moeten scherp blijven toetsen of iemand in staat is het grote veld van zorgaanbieders te overzien en zijn pgb te beheren. Zo niet, dan moeten we kijken of een familielid deze taak op zich kan nemen. Daarmee garanderen we én dat iedereen kan kiezen én dat het geld goed wordt beheert.

Ik wil dat de vrouw uit het bovenstaande voorbeeld mag kiezen voor de dagbesteding om de hoek. Dat wil ze zelf, dat is voor haar de beste zorg en kost niks extra.

Voor zelf je zorg kunnen kiezen.

Voor een toegankelijk persoonsgebonden budget.”

Marijke Synhaeve

D66 raadslid Nijmegen