Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 februari 2019

Voor een stad waar iedereen kan lezen.

“Iedereen in Nijmegen moet mee kunnen doen. Dat is waar D66 voor staat.

Vaak zijn het juist de meest kwetsbare groepen die het snelst buiten de boot vallen. Dat geldt ook voor laaggeletterden: mensen die niet of slecht kunnen lezen en schrijven.

8 tot 10% van de inwoners van Nijmegen is laaggeletterd. Dat vind ik niet acceptabel. Wie niet kan lezen of schrijven komt moeilijker aan een baan en heeft meer moeite om contact te maken met mensen. Laaggeletterdheid is een taboe en mensen vragen zelden zelf om hulp. Hierdoor zijn laaggeletterden en hun problemen niet goed in beeld.

Juist daarom moeten we samenwerken.

Samenwerken met onderwijsinstellingen, met andere overheden én met werkgevers. Samen bereiken we deze Nijmegenaren. Samen helpen we ze verder.

Ik kom vanavond met een voorstel om het Nijmeegs college deze samenwerking te laten zoeken. Door aansluiting te zoeken bij provincie Gelderland en hun project: ‘Beter lezen en Schrijven? Daar heb je recht op!’ en door samen met onze Nijmeegse onderwijsinstellingen en werkgevers deze Nijmegenaren perspectief te geven.

Het is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal dat er in Nijmegen niemand buiten de boot valt.

Voor een stad waar iedereen kan lezen.

Voor een stad waar iedereen kan schrijven.

Voor een stad waarin iedereen mee kan doen.”

Toon van Gent

Raadslid D66 Nijmegen