Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 november 2018

D66: Een begroting vol positieve vrijheden

D66 is positief over de Nijmeegse begroting voor 2019. Fractievoorzitter Tobias van Elferen prijst hoe in deze begroting verschillende partijen elkaar hebben gevonden in één doel: meer kansen creëren voor alle Nijmegenaren. Hieraan wijdde hij tijdens de begrotingsbehandeling de volgende woorden:

‘Dank u voor het woord, voorzitter.

Het is een groot voorrecht om in deze coalitie deel te kunnen nemen. D66 heeft grootse plannen met Nijmegen, en ik heb in de afgelopen jaren nog nooit zoveel resultaat kunnen zien als in de afgelopen zes maanden. Ik zal u uitleggen hoe dat zit.

Het begint allemaal met de stellige overeenstemming die wij in de coalitie ervaren als het gaat om de grote uitdagingen van de stad. Iedereen legt eigen accenten, maar dat we een stad willen die woningen en banen voor iedereen biedt, die een houdbare sociale structuur moet hebben die mensen en hun keuzes voorop stelt, en dat we een stad willen die een koplopersambitie op het gebied van duurzaamheid heeft, daarover waren we het gewoon eens.

Ah, vroegen veel partijgenoten aan me, maar heeft GroenLinks in de onderhandelingen dan niet voor duurzaamheid gestreden? En de SP voor sociaal beleid? En jullie voor de economie?

Ik moest ze teleurstellen. Natuurlijk is er scherp onderhandeld, maar op vrijwel elk van deze thema’s waren we het eens over de noodzaak van het goed inrichten ervan. Zoals onze Marijke Synhaeve samen met Petra Molenaar heeft gestreden voor de menselijke keuzes op sociaal domein, precies datzelfde vuur heeft onze Lusanne Bouwmans op duurzaamheid samen met Daan Moerkerk.

Maar hoe kan dat dan? Hoe kan je vanuit verschillende ideologieën, mensbeelden zo u wilt, zo dicht bij elkaar komen? Nu Nijmegen per afgelopen vrijdag “Stad van Compassie” is geworden, permitteer ik mij een paar zinnen over deze manier van samenwerken.

Ik denk dat alles begint met het begrip “Vrijheid”. De grote deugd van de liberaal in mij. De mens is tot in de puntjes van zijn tenen gemaakt om te willen kiezen in wat hij doet of laat. En een overheid kan zich daarbij uitstekend opstellen als de club die die keuzevrijheid zo min mogelijk in de weg wil staan; slechts als de vrijheid van een ander in het geding komt, zou de overheid in beeld moeten komen, was de klassiek liberale gedachte.

Maar ben je vrij als bijna alles mag? Ben je vrij als je een baan mag accepteren, die er niet is? Ben je vrij om te mogen sporten als je dat niet kunt betalen? En ben je vrij om keuzes te mogen maken over gezond eten, terwijl je portemonnee leeg is?

Isaiah Berlin zei hier in 1958 iets verhelderends over: Er bestaan blijkbaar negatieve vrijheden (er is dan geen verbod op wat je wilt doen) en positieve vrijheden: de mogelijkheid om je eigen vermogens in te kunnen zetten en daarmee te kunnen doen wat je wilt doen.

En dat laatste is waar we elkaar hebben gevonden in de coalitie. De wens van mensen om te werken, mag niet stuklopen op het ontbreken van economische groei. De wens van mensen om mee te doen aan kunst, cultuur en sport, en daarmee geest en lichaam gezond te houden, mag niet slechts een kwestie van inkomen zijn. En de wens van mensen om deze planeet niet als een rokende puinhoop aan hun kinderen door te geven, mag niet sneuvelen op een overheid die duurzaamheid een bijrol geeft.

D66 roept het college op om voortvarend te blijven werken. Lastige dossiers op te blijven pakken zoals dit college in haar eerste half jaar deed. Bedrijven die voor honderden banen tegelijk zorgen, zoals het nieuwe Chips Integration Technology Centre naar Nijmegen te blijven halen. Maar ook, en daar dienen wij met GroenLinks een motie toe in, met schoolbesturen te blijven praten over vergroening van hun schoolpleinen. Want het rijk en de provincie stellen forse subsidies voor Groene opwekking en speelplaatsen ter beschikking, maar dan moeten de scholen die wel even op gaan halen, natuurlijk.

Voorzitter, tot slot.

Ik zie een opgeruimde en precieze begroting. We hebben bij het coalitieakkoord vastgesteld dat we in 2019 een zwaar jaar tegemoet gaan, maar als het je lukt om alle tegenvallers dan ook echt opgeschreven te hebben en te hebben voorzien van beleid en dekking, dan ben je tenminste aan het sturen. En dat is het gevoel dat bij mij overheerst. De begroting roept een beeld op van een bestuurde stad, met een helder beeld van uitdagingen en oplossingen. Ik dank het college voor het aanbieden ervan, en ik raad u allen van harte aan in te stemmen met deze begroting, vol van positieve vrijheden, overbrugde politieke verschillen, en een krachtige koers .’