Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 september 2018

D66: ‘Gebruik warmtenet eerst voor bestaande bouw’

D66 is blij dat het college voortvarend aan de slag gaat met de verduurzaming van Nijmegen, aldus raadslid Lusanne Bouwmans: ‘Dat is hard nodig, want veel Nijmegenaren maken zich zorgen: hoe verwarm ik straks mijn huis? Daarom is het goed dat de gemeente snel voor duidelijkheid zorgt. We moeten straks immers ruim 80.000 woningen op een duurzame manier verwarmen.’ Bouwmans gaat vanavond tijdens de politieke avond in op de rol van het warmtenet in die energietransitie.

Alternatieven voor aardgas

Bouwmans wil dat de gemeente per wijk en per woning kijkt wat het beste duurzame alternatief is voor aardgas: ‘Elk huis is anders en niet elke maatregel is voor ieder huis even geschikt.’ Naast duurzame energieopwekking als zonnepanelen, warmtepompen en windmolens, heeft ook het warmtenet een belangrijke rol bij de ambities van de gemeente Nijmegen. ‘Het warmtenet wordt gevoed door vuiverbranding van de ARN. Het voorziet op dit moment al 6.000 huishoudens van warmte maar kan in potentie nog veel meer huizen van warmte voorzien. Een mooie kans, want veel oude woningen zijn lastig energieneutraal te maken en het warmtenet biedt daarbij mogelijk een oplossing.’

Warmtenet voor bestaande bouw

‘Helaas worden op dit moment vooral nieuwbouwwoningen in Nijmegen-Noord op het warmtenet aangesloten’, aldus Bouwmans. ‘Dat is jammer, omdat deze woningen relatief eenvoudig energieneutraal gebouwd kunnen worden, door goed te isoleren en warmte bijvoorbeeld elektrisch op te wekken. Daarbij hebben we de warmte uit het warmtenet, die niet onbeperkt beschikbaar is,  juist zo hard nodig bij de verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad, zoals woningen in ‘oude’ wijken als de historische binnenstad.’ Bouwmans dient tijdens de politieke avond een motie in om het college op te roepen terughoudend te zijn om het warmtenet te gebruiken voor nieuwbouw en juist prioriteit te geven aan het warmtenet voor bestaande bouw.