Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 augustus 2018

D66: Verscherp aanpak laaggeletterdheid voor kansengelijkheid

D66 vraagt de Gemeente Nijmegen om meer aandacht te besteden aan de aanpak van laaggeletterdheid. D66-raadslid Toon van Gent: “Naar schatting is tussen de 8 en 10 procent van de Nijmegenaren tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Om gelijke kansen te bevorderen is het belangrijk dat alle Nijmegenaren kunnen lezen en schrijven. We vragen de gemeente wat ze doet om laaggeletterdheid tegen te gaan en stellen voor om mensen die een uitkering aanvragen te testen op laaggeletterdheid zodat we hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.”

Gelijke kansen

Komende week is het de Week van de Alfabetisering. In Nederland wonen ongeveer 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit zorgt ervoor dat ze minder kans hebben op een sterke positie in de maatschappij. D66 wil ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft en wil daarom de strijd aangaan met laaggeletterdheid. Van Gent: “De gemeente wil dat ook, maar het is moeilijk laaggeletterdheid op te sporen. Daarom vragen wij deze week om de aanpak van laaggeletterdheid te verscherpen.”

Testen

D66 vraagt het stadsbestuur wat men al doet aan de opsporing en bestrijding van laaggeletterdheid. Van Gent: “Maar de gemeente is ook werkgever. Daarom vragen we het college daarnaast wat men doet om laaggeletterdheid onder haar werknemers bespreekbaar te maken. Het is namelijk vaak nog een taboe.” Tenslotte stelt D66 voor om mensen die een uitkering aanvragen te testen op laaggeletterdheid. Van Gent: “Lezen en schrijven kan namelijk van cruciaal belang voor Nijmegenaren zijn om aan het werk te komen en ook in hun vrije tijd volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.”