Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018

Green Capital loopt achter, D66 wil Nijmegen als koploper duurzaamheid

Op basis van de Quickscan Duurzaamheid Nederlandse Gemeenten blijkt dat Nijmegen onder leiding van het SP-GroenLinks college niet meer is dan een middenmoter op het gebied van energie, mobiliteit en afval. “Dat moet anders,” betoogt D66-lijsttrekker Tobias van Elferen. “Als European Green Capital moeten we veel beter en D66 heeft hier concrete ideeën voor: Meer elektrische laadpalen, zonnepanelen op woningcorporaties en alle wijken energieneutraal.”

Middenmoter

In de Quickscan worden de 42 grootste gemeentes van Nederland onder de loep genomen wat betreft duurzaamheid in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen. De ambitie om energieneutraal te worden blijft achter bij andere gemeenten. En wat betreft laadpalen voor elektrische auto’s staat Nijmegen in het rood met slechts 99 laadpalen per 100.000 inwoners. Op het gebied van de uitstof van fijnstof is Nijmegen zelfs hekkensluiter in deze Quick Scan. “Green Capital onwaardig,” aldus Van Elferen.

Ambities D66

D66 wil Nijmegen koploper maken op het gebied van duurzaamheid. Van Elferen: “We willen Nijmegen versneld energieneutraal maken.” Daarnaast stelt D66 voor om te investeren in voorzieningen voor de fiets en elektrische laadpalen om de uitstoot van fijnstof te verminderen. Van Elferen: “En we willen minstens 10.000 zonnepanelen op woningcorporatiedaken. Ook de initiatieven van inwoners om te verduurzamen moeten door de gemeente beter ondersteund worden. Duurzaamheid moet iets van iedereen zijn, zodat we met trots aan de Klimaatdoelen van Parijs kunnen bijdragen.”