Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 november 2017

Politieke Avond 29 november 2017

Eén keer per twee weken vergadert de Nijmeegse gemeenteraad tijdens de Politieke Avond. In dit bericht houden we u op de hoogte over de inzet van de D66-fractie op verschillende thema’s tijdens deze avond. Voor meer algemene informatie over de Politieke Avond kunt u terecht op de pagina van de gemeenteraad op de site van de Gemeente Nijmegen.

Marktverordening en standplaatsenbeleid

Vanavond werd gesproken over de marktverordening en het standplaatsenbeleid. “Bijvoorbeeld hoe de weekmarkt eruit ziet en de viskraam om de hoek,” aldus fractielid Remy Maessen. Ten eerste vroeg Maessen of het college goed heeft samengewerkt met de marktkooplui. Ten tweede is D66 geïnteresseerd hoe het staat met de problematiek rond het Rivierpark, waar in het verleden moeilijkheden waren bij het nieuwe strand. En tenslotte was Maessen geïnteresseerd of het idee van D66 om het Valkhof meer bij de markt te betrekken al uitgewerkt is.

Warmteplan

Nijmegen moet zo snel mogelijk van het gas af. Het warmtenet, dat het college voorstelt, vindt D66 dan ook een goed idee. Maar de gemeente zou duurzamere alternatieven juist bij nieuwbouw nog meer moeten toejuichen. Wat D66 betreft is het warmtenet geen onbeperkt houdbare warmtebron. D66-fractielid Lusanne Bouwmans: “We overwegen een amendement om ervoor te zorgen dat er bij nieuwbouw makkelijker gekozen kan worden voor duurzame alternatieven. Ook vinden we dat bestaande bouw juist wel goed op het warmtenet aangesloten kan worden. Daartoe dienen we een motie in.”