Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 november 2017

Debatavond: Gezondheid: Eigen verantwoordelijkheid of maatschappelijke taak?

Aanstaande donderdag 30 november organiseert D66 Nijmegen een debatavond over de vraag of de gezondheid van een individu een eigen verantwoordelijkheid is of een taak van de overheid. Raadsleden Grete Visser en Pieter van Megen hebben drie inspirerende sprekers uitgenodigd voor het debat. Eenieder die mee wil debatteren of alleen wil luisteren is volgende week donderdag om 20:00 (inloop 19:30) van harte welkom in De Villa aan de Oranjesingel 42 in Nijmegen.

Wie mag bepalen hoe ik leef?
De kosten van de gezondheidszorg lopen steeds verder op. Dit maakt dat de overheid er een belang bij heeft om ervoor te zorgen dat zijn bevolking gezonder leeft. Aan de andere kant is onze maatschappij gestoeld op principes als vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. In hoeverre mag de overheid ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen waar het gaat om het verbeteren van de individuele gezondheid van mensen?

Hoe ziet het debat eruit?
Tijdens het debat zullen Michiel Korthals, emeritus hoogleraar toegepaste filosofie, Bas Wallage van de Van Mierlo Stichting en Marieke Helmus, Verslavingsarts knmg spreken over de vraag in hoeverre gezondheid een eigen verantwoordelijkheid is of een maatschappelijke taak. Bovendien zullen zij het debat met elkaar aangaan aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Daarnaast is er natuurlijk ook volop ruimte voor inbreng van de aanwezigen. De uitkomsten van het debat wil D66 gebruiken als inspiratie om de komende jaren hun standpunt te kunnen bepalen op dit soort thema’s.

Kom je ook?
Iedereen die geïnteresseerd is en/of mee wil debatteren is van harte welkom op 30 november in De Villa. De inloop is vanaf 19:30 en het programma start om 20:00. Aanmelden kan via fractie@nijmegen.d66.nl of door je aan te melden via dit Facebook-event.