Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 oktober 2017

D66 kiest voor goed wonen in een gezonde en duurzame stad

Vandaag heeft D66 Nijmegen haar conceptverkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gepresenteerd in de Sint-Nicolaaskapel in het Valkhofpark. D66-lijsttrekker Tobias van Elferen: “Ik ben trots op dit verkiezingsprogramma dat ambitieuze plannen bevat voor een gezond en duurzaam Nijmegen waarin iedereen goed kan wonen. Ik ben ervan overtuigd dat veel Nijmegenaren zich zullen herkennen in de voorstellen van D66. De leden van D66 Nijmegen gaan zich nog over het verkiezingsprogramma uitspreken.” Het gehele conceptverkiezingsprogramma vindt u hier:

Verkiezingsprogramma 2018 D66 Nijmegen 

Gezonde stad

De afgelopen tijd heeft D66 Nijmegen zich regelmatig ingezet voor een rookvrije generatie. Van Elferen: “Zo zorgden we al dat Nijmeegse speeltuinen rookvrij werden. Wat ons betreft gaat dit ook gebeuren met schoolpleinen en sportaccommodaties.” Ook moeten er wat D66 betreft meer en betere fietspaden komen, zodat mensen sneller de fiets zullen pakken. Van Elferen: “Behalve een schonere lucht om te spelen en sporten, komt er op deze manier ook minder uitstoot van verkeer.” D66 spreekt ook de wens uit om zwaar uitstotend verkeer te weren uit de binnenstad, zodat de luchtkwaliteit verbeterd wordt.

Duurzame stad

D66 wil scholen duurzaam bouwen en verbouwen. Van Elferen: “Het scheelt 40 euro per leerling per jaar aan energiekosten als scholen duurzaam zijn.” Wat D66 betreft komt er daarnaast voor elke wijk in Nijmegen een plan van aanpak om die wijk energieneutraal te maken. D66 spreekt de ambitie uit om in 2020 gemiddeld in alle corporatiewoningen energielabel B te hebben. En in 2030 moeten deze woningen energieneutraal zijn. Van Elferen: “Nijmegenaren die zelf initiatieven hebben om te verduurzamen zouden daarnaast door de gemeente beter ondersteund moeten worden. Bijvoorbeeld door informatie en subsidiemogelijkheden om bewoners met een duurzaam plan te helpen.”

Goed wonen

“Op dit moment zijn er in Nijmegen onvoldoende woningen voor de middeldure huur, waardoor starters niet kunnen doorstromen,” vervolgt Van Elferen. Ook zijn bepaalde wijken in de stad, zoals delen van Dukenburg, in slechte staat. D66 gaat hier werk van maken en wil bijvoorbeeld dat op korte termijn fietspaden in Dukenburg opnieuw worden aangelegd. D66 is trots op Nijmegen als bruisende studentenstad, maar het moet afgelopen zijn met studentenoverlast. D66 stelt daarom een studentenpandenregister voor, zodat pandeigenaren kunnen worden aangesproken. Ook de veiligheid van studentenhuizen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van pandeigenaren.

De Gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden op 21 maart 2018. “We gaan voor acht zetels,” zegt D66-lijsttrekker Van Elferen. Op dit moment heeft D66 zeven zetels in de Nijmeegse Gemeenteraad.