Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 oktober 2017

Politieke Avond 11 oktober 2017

Eén keer per twee weken vergadert de Nijmeegse gemeenteraad tijdens de Politieke Avond. In dit bericht houden we u op de hoogte over de inzet van de D66-fractie op verschillende thema’s tijdens deze avond. Voor meer algemene informatie over de Politieke Avond kunt u terecht op de pagina van de gemeenteraad op de site van de gemeente Nijmegen.

 

Regulering wietteelt

In het regeerakkoord werd deze week gepresenteerd dat er in de grote steden een proef komt met het reguleren van wietteelt. D66-raadslid Grete Visser stelde vanavond mondelinge vragen aan Burgemeester Bruls om voor te stellen om Nijmegen als een van deze steden aan te melden. De Burgemeester heeft hier positief op gereageerd. Hij heeft toegezegd de Gemeente Nijmegen als pilotgemeente aan te melden bij het overleg van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten dat hierover gaat beslissen.

Bed, bad en brood

In een overleg over de Veiligheid in de Gemeente Nijmegen heeft raadslid Grete Visser aandacht gevraagd voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In het nieuwe regeerakkoord werd aangegeven dat er acht opvanglocaties komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat D66 Nijmegen betreft is onze gemeente kandidaat voor een van die opvanglocaties en raadslid Grete Visser heeft dit vanavond aan Burgemeester Bruls voorgelegd.

Duurzaamheid

Een derde actie naar aanleiding van het regeerakkoord is een voorstel om schoolgebouwen te gaan isoleren en dus verduurzamen. D66-fractielid Remy Maessen en Lusanne Bouwmans kwamen vanavond met dit initiatief. Maessen: “Er komt extra geld in het gemeentefonds en dat wordt wat D66 betreft besteed aan het isoleren van scholen. Op deze manier dragen we als D66 een steentje bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en kunnen de kosten van schoolbesturen worden gedrukt.”

Middeldure huur

Raadslid Puck Sanders heeft vanavond opnieuw aandacht gevraagd voor het tekort aan middeldure huur in de Gemeente Nijmegen. Hij vroeg met name om een concretere invulling voor de proef met middeldure huur en wil graag van het college weten hoe die proef eruit komt te zien. Daarnaast heeft Sanders aangegeven dat er wat D66 betreft na 2025 geen tekort meer is aan middeldure huur. Sanders: “Door een tekort aan middeldure huur kunnen starters niet doorstromen waardoor de woningmarkt op slot komt te zitten. Dit moet een stad die zijn studenten voor de stad wil behouden oplossen.”

Stevenskerk

D66-fractielid Damien Oud heeft vanavond voorgesteld om een eenmalige subsidie te verstrekken om de Stevenskerk met LED-verlicht te kunnen verlichten. Op deze manier kan de Stevenskerk zichzelf nog beter in de spotlight zetten en kan dit de city-marketing een extra impuls geven. Oud: “De Stevenskerk is de parel van de binnenstad. De gemeente betaalt nauwelijks mee aan het behoud van de kerk, maar voor dit project verdient de Stevenskerk best een steuntje in de rug!”