Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

D66: Nijmegen in spotlight door nieuw regeerakkoord

 

Nijmegen kan een voortrekkersrol krijgen door het vandaag gepresenteerde regeerakkoord, zo vindt D66 Nijmegen. “We kunnen het menselijke karakter van Nijmegen onderstrepen door een locatie voor de bed, bad en broodvoorziening te gaan huisvesten,” zo begint fractievoorzitter Tobias van Elferen. “Daarnaast kunnen we voorop lopen door één van de gemeenten te worden die een proef gaan doen met de regulering van de wietteelt,” aldus van Elferen. Ten derde stelt D66 voor dat Nijmeegse schoolgebouwen snel verduurzaamd worden met extra geld dat beschikbaar komt in het gemeentefonds.

Nijmegen voorop

In het nieuwe regeerakkoord staat dat er in enkele gemeentes een locatie komt voor bed, bad en broodvoorzieningen. Wat D66 betreft is Nijmegen er daar één van. Ook wordt in grote steden een proef gedaan met het reguleren van wietteelt. “Dit initiatief van D66 zou zeer welkom zijn om Nijmeegse criminaliteit aan banden te leggen,” zo vervolgt Van Elferen. Ten slotte kunnen door extra geld uit het gemeentefonds Nijmeegse schoolgebouwen geïsoleerd en dus duurzamer worden. Van Elferen: “Op deze manier draagt Nijmegen een steentje bij aan de klimaatakkoorden van Parijs en het beperken van de financiële kosten voor schoolbesturen.”

Iedereen erop vooruit

D66-fractievoorzitter Tobias van Elferen is enthousiast over het regeerakkoord dat vandaag werd gesloten door VVD, CDA, D66 en CU. Van Elferen: “Elke inkomensgroep gaat erop vooruit door dit akkoord, met name de werkende middenklasse. Ook zal het aantredende kabinet de klimaatdoelstellingen van Parijs gaan halen.” D66 Nijmegen is tevreden dat D66 een groot deel van haar verkiezingsprogramma heeft kunnen realiseren in dit regeerakkoord.