Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 september 2017

Politieke Avond 27 september 2017

Eén keer per twee weken vergadert de Nijmeegse gemeenteraad tijdens de Politieke Avond. In dit bericht houden we u op de hoogte over de inzet van de D66-fractie op verschillende thema’s tijdens deze avond. Voor meer algemene informatie over de Politieke Avond kunt u terecht op de pagina van de gemeenteraad op de site van de gemeente Nijmegen.

 

Fort Knodsenburgh

In 2016 is Fort Knodsenburgh gedeeltelijk opgegraven: De oude ophaalbrug is zichtbaar gemaakt en de oorspronkelijke resten van het poortgebouw zijn blootgelegd. Nog geen jaar later liggen de archeologische resten van het poortgebouw er vervallen bij. In de buurt van het poortgebouw liggen overal stukken baksteen die daarvan afkomstig zijn, en schade van vorst en begroeiing is duidelijk zichtbaar. Aan het college heeft D66-raadslid Puck Sanders gevraagd of men op de hoogte is van de staat van het poortgebouw van Fort Knodsenburgh, of het de bedoeling is om de resten van het fort te bewaren en wat men gaat doen om ervoor te zorgen dat het gebouw niet verder beschadigd raakt. In de beantwoording liet het college weten dat het niet mogelijk is om de resten te bewaren omdat ze zo poreus zijn dat ze vanzelf afbrokkelen, op welke manier ze ook bewaard

Vuurwerkbrillen

D66-raadslid Grete Visser heeft vandaag vragen ingediend over het verstrekken van vuurwerkbrillen aan Nijmeegse kinderen en jongeren voor de jaarwisseling. “Vorig jaar zijn op initiatief van D66 4000 brillen uitgedeeld en dus 8000 ogen beschermd,” aldus raadslid Visser. Vandaag vraagt Visser hoe het college terugkijkt op deze actie en of men van plan is om dit jaar op dezelfde manier de ogen van de Nijmeegse kinderen te beschermen. Visser: “Als het aan D66 ligt, wordt er structureel aandacht gevraagd voor de veiligheid van vuurwerk, en zou het uitdelen van brillen structureel opgenomen mogen worden in de begroting van de gemeente.”