Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juli 2017

Raadsleden bezoeken windpark Nijmegen-Betuwe

D66-raadsleden Grete Visser en Pieter van Megen hebben een bezoek gebracht aan Windpark Nijmegen-Betuwe. De vier windmolens die aan de rand van Nijmegen langs de A15 geplaatst zijn voorzien in de stroomvoorziening van 7.000 huishoudens. Tijdens het bezoek lichtte directeur Pim de Ridder de plannen toe voor duurzame energieopwekking in de regio Arnhem-Nijmegen.

Energiepark De Grift

De windmolens in Nijmegen-Noord zijn de eerste vier van een totaal van negen die samen Windpark Nijmegen-Betuwe vormen. Het windpark is onderdeel van de plannen van zeventien gemeenten in de regi
o Arnhem-Nijmegen om meer energie lokaal en duurzaam op te wekken. Naast wind en zon maakt ook waterkracht hier deel van uit. Directeur Pim de Ridder liet tijdens het bezoek van de raadsleden onder meer een windmolen van binnen zien. Daarnaast vertelde hij enthousiast over Energiepark De Grift: een groot aantal zonnepanelen rondom de bestaande molens in noord, de plaatsing van een grote batterij voor opslag en de koppeling met een warmtepomp.

Coöperatie

Raadsleden Visser en Van Megen toonden zich onder de indruk van zowel de windmolens als de toekomstplannen. Visser: “Het is prachtig om te zien dat windenergie in Nijmegen lokaal gedragen wordt. 1013 mensen hebben geïnvesteerd in het project en vormen samen een coöperatie. Wat mij betreft is dit een toonbeeld van hoe we inwoners meer kunnen betrekken bij de energietransitie.”

Draagvlak voor versnelling

Van Megen vult aan: “Wat dat betreft zie ik veel heil in de ideeën van het Gelderse D66-statenlid Stan Hellegers. Hij zet zich in om omwonenden eerder te betrekken bij plannen voor duurzame energie en ze mee te laten delen in de opbrengst. Dit zorgt voor meer draagvlak. Dat is cruciaal bij de versnelling van de energietransitie. Die versnelling is hard nodig want Nederland blijft achter en ook de regionale en provinciale doelstellingen voor windenergie worden niet gehaald.” Visser sluit af: “Het windpark Nijmegen-Betuwe is wat ons betreft een perfect voorbeeld van een aanpak die voor deze versnelling kan zorgen.”