Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Aanpak bijstandstekort schiet tekort

Nijmegen heeft een fors tekort op de bijstand: de stad geeft veel meer geld uit aan bijstandsgerechtigden dan vanuit Den Haag beschikbaar komt. Dit tekort is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. D66 heeft er geen vertrouwen in dat het plan dat onlangs is gepresenteerd dit tekort oplost. Daarom stemde de fractie er niet mee in.

Raadslid Pieter van Megen is vooral verbolgen over de geruime tijd die het geduurd heeft. “Het college heeft er ruim een half jaar over gedaan om een plan te maken. Dat vinden wij echt veel te lang. Helemaal gezien D66 al in 2015 heeft gewaarschuwd dat het tekort er aan zat te komen. Het college is dus niet alleen veel te laat in actie gekomen, het heeft vervolgens ook veel te lang geduurd voordat er een aanpak is ontwikkeld. Voor D66 toont dit aan dat dit college de urgentie van het probleem onvoldoende realiseert.”

Onrealistisch

Het plan dat er nu ligt, voldoet volgens D66 ook niet aan de doelstelling: het terugdringen van het bijstandstekort. Zowel de Rijksbijdrage als de potentiële uitstroom worden veel te rooskleurig ingeschat.“Het College verwacht dat het Nijmeegse deel van de Rijksbijdrage toeneemt van 95 miljoen in 2017 tot 110 miljoen in 2020. Dit is een stijging van 15,8 procent terwijl het totale Rijksbudget slechts met 8 procent stijgt. Het College verwacht dat Nijmegen een onverklaarbaar groter aandeel van het landelijke budget zal ontvangen.”

Uitstroom

Ook de kans dat de uitstroomvoorspelling uitkomt is nihil. De plannen moeten zorgen voor een extra uitstroom uit de bijstand van 385 mensen. Dit terwijl het het Werkbedrijf de targets nu al niet haalt. De uitstroom moet vooral plaatsvinden naar sectoren waarin Nijmeegse ondernemers veel vacatures hebben. Het gaat om sectoren als techniek, ICT, zorg, horeca en logistiek. Van Megen vindt het onbegrijpelijk dat deze aanpak blijkbaar nu pas wordt gekozen. “De tekorten in de techniek en ICT zijn niet van gisteren. Al jaren is er een groot aantal vacatures dat niet wordt opgevuld. In gesprekken die ik de afgelopen jaren heb gevoerd, geven ondernemers ook vrijwel allemaal aan dat ze openstaan voor het aannemen van bijstandsgerechtigden. Ik vind het onvoorstelbaar dat het Werkbedrijf hier eerder blijkbaar niet adequaat op heeft ingespeeld.”

Vooruitschuiven

D66 vreest dat het bijstandstekort alleen maar verder zal oplopen de komende jaren. Samen met fractievolger Toon van Gent blijft Van Megen het dossier dan ook zeer kritisch volgen. Van Megen: “Regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven. De afgelopen jaren bleek het college keer op keer verrast door oplopende tekorten. Het lijkt nu in elk geval wakker te zijn, daarvan zou ik willen zeggen: beter laat dan nooit. Maar er moet echt nog heel veel gebeuren wil het bijstandstekort in Nijmegen daadwerkelijk terug worden gedrongen en niet alleen op papier zoals nu het geval.”