Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

Museum het Valkhof moet zijn glans terugkrijgen

Ga aan de slag om museum het Valkhof haar verdwenen glans terug te geven. Daartoe riep een motie van D66-raadslid Pieter van Megen het college op in de raadsvergadering van woensdag 5 juli. Daarnaast riep Van Megen het college op om lering te trekken uit de twee kritische rapporten die onlangs over het museum verschenen. De motie van Van Megen kon rekenen op unanieme steun en werd door de voltallige gemeenteraad aangenomen. Van Megen: ‘De rapporten van Berenschot en Cultuur+Ondernemen waren buitengewoon kritisch. Er kwam een onthutsend beeld uit naar voren van falend beleid. Het museum en de reputatie ervan hebben de afgelopen jaren hier onder geleden. Het moet nu echt anders.’

Mismanagement bij het museum

Van Megen licht een aantal punten uit de rapporten toe: ‘Uit beide rapporten blijkt dat het museum jarenlang geld en tijd stak in onrealistische nieuwbouwplannen. De broodnodige herinrichting kwam er hierdoor niet en de bezoekersaantallen liepen terug. Uiteindelijk heeft dit alles er voor gezorgd dat het museum zijn eigen vermogen heeft zien verdampen en op de rand van faillissement is beland. Ik kan niet anders concluderen dan dat er sprake was van ernstig mismanagement.’

Falend toezicht

Uit de gedetailleerde rapporten blijkt verder dat de inmiddels vertrokken directeur zijn raad van toezicht slecht op de hoogte hield. Ook de gemeente en de provincie Gelderland, de belangrijkste subsidieverstrekkers, waren lang niet op de hoogte van de ernst van het mismanagement bij het museum. Van Megen wil dat gekeken wordt hoe dit in de toekomst voorkomen wordt. “We willen niet dat de wethouder op de stoel van de raad van toezicht gaat zitten. Maar als belangrijkste subsidieverstrekker heeft de gemeente wel een grote verantwoordelijkheid om  te bewaken dat het museum de riante subsidie die het ontvangt goed besteed. De wethouder mag hier veel meer bovenop zitten.”

Blik op de toekomst

Van Megen wil nu graag vooruitkijken. “Het museum heeft zijn administratie inmiddels op orde. Samen met de gemeente en de provincie wordt een nieuwe koers uitgezet om het museum de glans terug te geven die het tien jaar geleden had. 15 september moet er een plan liggen. Ik heb het college gevraagd om dit zo snel mogelijk met de raad te delen zodat we kunnen beoordelen of dit plan de voorwaarden schept voor een succesvol museum; een parel voor Nijmegen. Ik wil iedereen die deze zomer aan dit plan werkt hierbij veel succes en wijsheid wensen.”