Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juni 2017

Politieke Avond 14 juni 2017

Eén keer per twee weken vergadert de Nijmeegse gemeenteraad tijdens de Politieke Avond. In dit bericht houden we u op de hoogte over de inzet van de D66-fractie op verschillende thema’s tijdens deze avond. Voor meer algemene informatie over de Politieke Avond kunt u terecht op de pagina van de gemeenteraad op de site van de gemeente Nijmegen.

 

De voorbereidende rondes van de Zomernota stonden deze week op het programma. In de Zomernota kijkt het college vooruit en doet verslag over de voortgang van het coalitieakkoord dat de besturende partijen aan het begin van de raadsperiode hebben gesloten. Vorige week hadden Nijmegenaren de kans om hun mening te geven over de plannen van het college voor het komende jaar. Mede op basis hiervan wordt vandaag gedebatteerd over verschillende beleidsterreinen.

Stadsrekening

Vanavond werd ook gesproken over de stadsrekening. D66 is allesbehalve tevreden over hoe de coalitie met de stadsfinanciën is omgegaan. Fractievoorzitter Tobias van Elferen: ‘Het meest in het oog springend is natuurlijk het negatief resultaat van 11,3 miljoen euro,’ zo begint Tobias van Elferen. ‘Maar dat is nog niet het ergste. Het gaat om de manier waarop er met geld om wordt gegaan. Zelfs toen duidelijk werd dat er geen bedrijven bij Ressen zouden komen, trof het college geen extra risico-voorziening. Dat nu ineens wel het volledige verlies wordt genomen is opmerkelijk en komt het College goed uit een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Duurzaamheid

D66 heeft tijdens het debat over de stadsrekening daarnaast aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Fractievoorzitter Tobias van Elferen: ‘Wat D66 betreft te veel vrijblijvende vergezichten, maar te weinig daden. We zijn dan wel Green Capital 2018 en ondertekenen een duurzaamheidsmanifest, maar ondertussen gebeurt er niks concreets. Daarom komt D66 bij de zomernota met punten van actie.’ Tijdens het voorbereidend debat over deze Zomernota heeft D66-fractielid Lusanne Bouwmans voorgesteld om álle Nijmegenaren te betrekken bij duurzaamheid. Duurzaamheid gaat verder dan grootschalige projecten als windmolenparken. Ook op kleinere schaal is er nog een wereld te winnen. Zo heeft D66 een maand geleden Nijmegenaren opgeroepen om hun tuinen groener te maken. Ook de gemeente kan in deze kleinschalige projecten een rol spelen.

Wonen

Puck Sanders heeft tijdens de raadsvergadering opnieuw aandacht gevraagd voor het tekort aan middeldure huur. Dit keer tijdens een debat over de locatie Hof van Holland, waar de gemeente wat D66 betreft goed werk heeft geleverd, op de aandacht voor middeldure huur na. Middeldure huur zorgt voor betere doorstroming zodat meer Nijmegenaren een financiëel passende woning kunnen huren. Daarnaast is gesproken over het kamerverhuurbeleid. D66 heeft een motie ingediend die ervoor zorgt dat onveilige studentenhuizen beter kunnen worden aangepakt. Veiligheid staat immers boven alles, en studenten verdienen een veilige plek om te wonen.