Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 mei 2017

Politieke Avond 31 mei 2017

Zwerfafval Waalstrand

Namens D66 stelde fractielid Lusanne Bouwmans vanavond vragen over het zwerfafval op het Waalstrand. Door het warme weer afgelopen week is gebleken dat dit een groot probleem is. De gemeente heeft aangegeven dat het bezig is de toegang tot het Waalstrand te herinrichten, eventueel met betere faciliteiten om afval weg te gooien. Er loopt handhaving rond in de persoon van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), maar deze mag nog geen boetes uitdelen omdat het Waalstrand officieel geen gebied van de Gemeente Nijmegen is. De wethouder heeft aangegeven met de gestopte vrijwilligers, die zich voorheen fantastisch inzetten om het Waalstrand schoon te houden, in gesprek te gaan om wellicht nieuwe samenwerking mogelijk te maken. Lusanne Bouwmans: ‘Iedereen wil zijn best doen om een rol te spelen, maar uiteindelijk is het aan mensen zelf om hun zooi op te ruimen.’

Blijverslening

D66-raadslid Rachel Brouwer heeft vanavond samen met het CDA en Stadspartij DNF het idee gepresenteerd van een blijverslening. Met deze lening is het voor ouderen mogelijk om langer thuis te blijven wonen doordat ze kleine aanpassingen in huis kunnen doen zoals bijvoorbeeld een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Brouwer: ‘Mensen willen steeds langer thuis blijven wonen. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en geeft ze met deze lening graag een steun in de rug.’ De partijen D66, CDA en DNF stellen het college nu voor om te starten zodat gekeken kan worden of de blijverslening een succes kan zijn en mensen werkelijk langer thuis zullen blijven wonen door deze mogelijkheid. Het college heeft positief op het voorstel gereageerd.

Kamerverhuurbeleid

Ook werd vanavond op verzoek van Gewoon Nijmegen gesproken over het kamerverhuurbeleid. Volgens D66 heeft de wethouder meer oog voor de aanpak van incidentele overlast met veel te zware maatregelen, dan voor de veiligheid van de studenten die in de panden wonen. Op dit moment zijn er honderden niet vergunde panden in Nijmegen waarvan de gemeente niet weet of ze veilig zijn om in te wonen. Fractielid Damien Oud: ‘Wethouder Velthuis laat zich gijzelen door onverkozen pressiegroepen en verliest de veiligheid van kamerbewoners uit het oog.’

Museum Het Valkhof

Verder werd vanavond gesproken over de situatie met betrekking tot Museum Het Valkhof. D66 wilde graag van de wethouder weten hoe de communicatie met het museum verlopen is en hoe het college de toekomst van het museum voor zich ziet. D66-raadslid Van Megen: ‘Wat D66 betreft: Never waste a good crisis. Het allerbelangrijkste is dat van deze situatie geleerd wordt, en dat er een mooie toekomst voor Het Valkhof in het verschiet ligt.’

Laan van Oost-Indië

Tenslotte is vanavond gesproken over de verkeerssituatie bij de Laan van Oost-Indië. De gemeente wil gaan voor een plan met een haakse bocht omdat dit goedkoper is. D66 is echter voor een plan met een schuine bocht, en het liefst met een rotonde. Dit is beter voor de verkeersveiligheid, omdat fietsers beter kunnen oversteken, het is beter voor de luchtkwaliteit en beter voor de leefbaarheid omwonenden van Nijmegen-West. Raadslid Puck Sanders: ‘De nieuwe Laan van Oost-Indië leggen we niet voor 1, 2 of 3 jaar. Maar voor 10, 20 of 30 jaar. Dat betekent dat we als gemeente beter nu een goed kunnen nemen voor de lange termijn, in plaats van een goedkoop plan voor de korte termijn.’