Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2016

D66: Voorkom nieuwe kamernood

Het Nijmeegse college van Burgemeester en Wethouders stelt plannen voor die het mes zetten in het aanbod van studentenkamers. D66 wil voorkomen dat er opnieuw kamernood ontstaat en doet een poging dit beleid te wijzigen. ‘Studenten zijn onlosmakelijk verbonden aan het bruisende karakter van onze stad. Het mag niet zo zijn dat studenten op termijn niet meer in Nijmegen kunnen wonen’, aldus D66-fractielid Damien Oud. Hij wil met drie wijzigingen die het nieuwe beleid realistisch en uitvoerbaar maken:

Het driepuntenplan van D66:

  1. Stop vage regels op de kamervergunning.
    In het voorstel wordt een leefbaarheidstoets geïntroduceerd. Leefbaarheid is volgens D66 niet objectief vast te stellen: wie bepaalt wat leefbaar is en wat niet? Zo’n toets werkt willekeur in de hand, en maakt het onnodig moeilijk om kamers te verhuren.
  1. Stop de duurdere vergunning.
    Het voorstel verdubbelt de vergunningskosten van €400,- naar €800,-. Houd die kosten laag op €400,-, zo blijft het aantrekkelijk om een pand te verhuren.
  1. Handhaven waar het écht moet.
    Het voorstel maakt allerlei nieuwe regels, terwijl de oude niet gehandhaafd worden. D66 wil investeren in handhaving en klachtenregistratie, zodat de excessen worden aangepakt en de omwonenden zich gehoord voelen.

Handhaven

De nieuwe plannen van het college zijn erop gericht om overlast aan te pakken. ‘Maar dit doe je niet door nieuwe regels te maken, terwijl de bestaande regels niet worden gehandhaafd’ zegt Damien Oud. D66 vindt dat overlast moet worden aangepakt, maar niet met regels die goedwillende studenten de stad uitjagen. De gemeente moet inzetten op betere handhaving.

Geen nieuwe regels

Het college wil extra regels voor nieuwe studentenkamers. Dat noemen ze dan een zogenaamde leefbaarheidstoets. Oud: ‘D66 vindt dat er genoeg regels zijn. Extra regels maken het alleen maar moeilijker om een kamer te vinden. Bovendien werken deze nieuwe regels juist willekeur in de hand: wie bepaalt wat leefbaar is en wat niet? Dat kan niet de bedoeling zijn.’ Ook wil het college het voor pandeigenaren duurder maken om een vergunning aan te vragen. ‘Dat is helemaal een slechte zaak. Wat doet dit met de huren voor onze studenten?’, aldus Oud. ‘Het college probeert op allerlei manieren pandeigenaren te ontmoedigen om studenten te huisvesten. D66 gaat zich inzetten om dit te voorkomen.’

Studentenstad

D66 wil dat studenten nu en in de toekomst in Nijmegen kunnen wonen. Dit is goed voor henzelf, maar ook zeker voor de stad. ‘Overlast moet worden aangepakt en regels gehandhaafd, maar het mes zetten in het aantal kamers past niet bij een ambitieuze studentenstad als Nijmegen’, aldus Damien Oud. Op 16 november zal het debat over dit onderwerp plaatsvinden in de Nijmeegse gemeenteraad. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.