Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 mei 2016

D66: stop wanbeleid bij Veilig Thuis

Het moet afgelopen zijn met het bestuurlijke wanbeleid van Veilig Thuis. Dat vindt D66. Fractielid Lusanne Bouwmans vindt dat de kwetsbare groep mensen voor wie Veilig Thuis is opgericht eindelijk centraal moet staan: ‘De mensen die een melding doen bij Veilig Thuis doen dat niet voor niets: ze zijn slachtoffer van huiselijk geweld of signaleren huiselijk geweld elders. Het is een belangrijke taak van Veilig Thuis om na een melding zo snel mogelijk in actie te komen en waar nodig hulp te bieden, zodat kwetsbare mensen zo snel mogelijk in veiligheid komen. Nu blijkt dat er zo’n 80 meldingen al maanden op de stapel liggen. Ik verwacht dat wethouder Frings eindelijk orde op zaken stelt en deze misstanden oplost.’

Stopzetten campagne tegen huiselijk geweld

Wethouder Frings (GroenLinks) is verantwoordelijk voor Veilig Thuis. Hij baarde opzien met zijn opmerking dat de campagne tegen huiselijk geweld moest worden stopgezet vanwege de lange wachtlijsten. ‘De wereld op zijn kop’, vindt Bouwmans. ‘We moeten juist blij zijn met grote landelijke aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Het maakt mensen bewuster en alerter, zodat ze mishandeling eerder signaleren en melding doen. Als Veilig Thuis vervolgens het aantal meldingen niet aankan, dan moet er iets worden gedaan aan de organisatie, niet aan het aantal meldingen. Met deze uitspraak neemt de wethouder het risico dat mensen minder snel een vermoeden van huiselijk geweld melden. Daarmee lopen kwetsbare mensen potentieel gevaar.’

Snelle actie van de wethouder verwacht

‘Het inspectierapport over Veilig Thuis laat een onthutsend beeld zien’, aldus Bouwmans. ‘Bij die 80 meldingen zitten ook ernstige meldingen, van mensen die helemaal niet zo lang kunnen wachten.’ Maar dat is niet het enige: ‘Er liggen daar bovenop ook 200 zaken die nog steeds moeten worden overgedragen aan wijkteams. In het rapport laat de inspectie weten geen vertrouwen meer te hebben in de organisatie Veilig Thuis. Intussen wijst de wethouder vooral naar anderen.’

In een verklaring gaf wethouder Frings onlangs aan verkeerd te zijn voorgelicht. Bouwmans: ‘Daarmee zegt hij eigenlijk: mij treft geen blaam voor de puinhoop bij Veilig Thuis. Dat is nonsens, als je het mij vraagt. De wethouder is bestuurlijk verantwoordelijk, in goede en in slechte tijden. In plaats van naar anderen wijzen moet de wethouder zijn verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan om mensen de hulp te bieden die ze verdienen.’

Tegenstrijdige antwoorden GroenLinks-wethouder Frings

Niet alleen in de media, ook in de gemeenteraad geeft wethouder Frings tegenstrijdige signalen, aldus Bouwmans: ‘De wethouder is eerder door raadsleden al ter verantwoording geroepen op dit dossier. Hij heeft op die vragen echter antwoorden gegeven die nu niet blijken te kloppen. Hij zou er kort op zitten, hij maakte een verbeterplan en nog in maart dit jaar zei hij dat er al veel verbeterd was, waaronder de veel te lange wachtlijsten. Dit rapport geeft echter een heel ander beeld: de situatie is echt zorgwekkend.’

Op 11 mei spreekt de gemeenteraad opnieuw over de situatie van Veilig Thuis. Alle feiten zullen dan op tafel moeten komen, zodat er daadwerkelijk orde op zaken kan worden gesteld en Veilig Thuis eindelijk kan doen wat het moet doen: hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving.