Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2015

Even voorstellen: Lusanne Bouwmans

We hebben drie nieuwe fractievolgers! Deze week stellen Damien Oud, Lusanne Bouwmans en Alexander Thijssen zich aan je voor. Vandaag Lusanne Bouwmans, in het dagelijks leven werkzaam als trainee bij De Toekomst van Brabant: ‘D66 focust zich niet op beperkingen, maar op kansen. Eerlijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst.’

‘In 2007 kwam ik in Nijmegen wonen toen ik aan de Radboud Universiteit Kunst- en Cultuurwetenschappen en later Communicatie- en Informatiewetenschappen ging studeren. Al snel werd ik lid van D66, een genuanceerde partij die altijd in alle redelijkheid belangen tegen elkaar afweegt en daarbij uitgaat van de kracht en creativiteit van het individu.’

Zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen

‘Juist deze persoonlijke vrijheid, de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, is voor mij essentieel. Natuurlijk moet de overheid altijd die mensen ondersteunen die dat nodig hebben, maar tegelijkertijd mag de overheid ook een stapje terug doen zodat mensen zoveel mogelijk zelf hun leven kunnen regisseren. D66 focust zich niet op beperkingen, maar op kansen. Eerlijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst.’

Grensregio Nijmegen

‘D66 is een partij die internationaal denkt. D66 is daarom een partij die ook lokaal, in Nijmegen, over grenzen durft te kijken. Dat is een gezonde houding. Zeker voor een grensregio als Nijmegen, waar zowel mogelijkheden als problemen niet stoppen bij de grens.

Als fractievolger houd ik me met name bezig met thema’s als jeugd, zorg & welzijn, openbare orde & veiligheid en diversiteit.’