Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 mei 2014

Fractie 2014-2018: Portefeuilleverdeling bekend!

De D66-fractie in de Nijmeegse gemeenteraad heeft de portefeuilleverdeling voor de komende collegeperiode vastgesteld. Zo is fractievoorzitter Rob Jetten het aanspreekpunt op de belangrijke portefeuilles Onderwijs en Financiën en is Tobias van Elferen net als in de vorige periode onder meer verantwoordelijk voor de belangrijke portefeuille ‘Waalsprong’.

Een groot deel van de inhoud van de transities in het Sociaal Domein zijn via de portefeuilles Jeugd en Zorg en Welzijn in de handen van het ervaren raadslid Rachel Brouwer. Net als in de vorige periode zal Kristie Lamers als woordvoerder optreden op het gebied van Cultuur en Cultuurhistorie, maar in de komende collegeperiode is ze dat ook voor Wonen en voor Duurzaamheid.

Grete Visser, nieuw in de Nijmeegse raad, neemt Mobiliteit over van voormalig raadslid Anne-Margreet van Putten en zal zich ook buigen over Openbare Orde en Veiligheid. De eveneens nieuwe Rachid Elhafi voert het woord over onder meer Wijken en Sport en oude bekende Maarten Groothuizen doet dit voor onder meer Werk en Inkomen.

Vragen of opmerkingen over deze, of andere onderwerpen? Schroom dan niet om onze verantwoordelijke raadsleden even aan te spreken. Ze zoomen graag even met u in op het onderwerp en kijken wat mogelijk is. Voor een goed overzicht, hierbij alle portefeuilles in een handig tabelletje:

Fractie 2014 Portefeuille
Rob Jetten  Financiën, Onderwijs, Parkeren
Kristie Lamers  Cultuur, Cultuurhistorie, Wonen, Democratie&Regionale Samenwerking 
Tobias van Elferen  Stedelijke Ontwikkeling, Waalsprong, Groen & Water, Duurzaamheid
Maarten Groothuizen  Werk & Inkomen, Economie & Toerisme
Grete Visser  Maatschappelijke Opvang, Openbare orde & Veiligheid, Mobiliteit
Rachid Elhafi  Wijken, Maatschappelijk Vastgoed, Openbare Ruimte, Sport en sportaccommodaties, Diversiteit
Rachel Brouwer  Zorg & Welzijn, Jeugd, Sport en Bewegen, Burgerzaken, Personeel en Organisatie