Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2012

D66 roept op tot hervormingen in welzijnsland

Het afgelopen jaar is Nijmegen gestart met hervormingen op het terrein van zorg en welzijn. De onlangs gestarte pilots van sociale wijkteams en ondersteunende wijknetwerken vormen de belangrijkste hervorming. Om de service voor Nijmegenaren op een hoog peil te houden, zijn echter extra stappen nodig. D66 pleit daarom bij de bespreking van de Jaarrekening 2011 van de gemeente Nijmegen voor een hervorming van het welzijnsveld op het niveau van instellingen.
Economisch moeilijke tijden zullen ook in de komende jaren dwingen tot verdere bezuinigingen. Het terrein van zorg en welzijn zal daarbij niet worden ontzien. D66 vreest dat zonder fundamentele hervormingen die bezuinigingen ook burgers zullen raken. 
Rachel Brouwer, raadslid D66: “Er is winst te behalen door het veld van maatschappelijke instellingen anders vorm te geven. We moeten ons de vraag stellen: Maakt het werken met wijkteams de bestaande instellingen niet overbodig? Misschien zijn we als stad beter af met één sociale welzijnsinstelling. Die kan zich focusen op de uitgangspunten van dit college; integratie en diversiteit in de volle breedte."
Verdere ontschotting en betere samenwerking is volgens D66 in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de instellingen zelf. Zij hebben de afgelopen tijd echter te weinig initiatief getoond, aldus Brouwer. Wat D66 betreft mag de wethouder Zorg & Welzijn daarom meer het heft in eigen handen nemen om een doorbraak te forceren.