Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 januari 2010

Wijkenquete D66 krijgt aandacht in Nijmegen Oost

Op de wijkwebsite van Nijmegen Oost staat een bericht te lezen over de uitkomsten van de D66 enquete in de wijken van Oost. Zie: http://www.dewijkwebsite.nl/nieuws/d66-hield-wijkenqute-in-nijmegen-oost.html voor de link.

Het hele verhaal:

Eind december kregen de inwoners van Nijmegen Oost een enquete in de bus van D66 met tien vragen over de wijk. Er kwamen tot nu toe 330 formulieren terug die een schat aan informatie bevatten.  Omdat de vragen voor delen van de wijk verschillend waren is het nog niet zo eenvoudig in een kort stukje een samenvatting van de resultaten te geven die recht doet aan alle opmerkingen die gemaakt zijn. 

Veilig
Op enkele uitzonderingen na, voelen mensen zich in Nijmegen Oost veilig. Overlast is er natuurlijk wel op diverse plaatsen. Brommers in het Limospark op warme zomeravonden en onbekende groepjes jongeren ’s avonds laat op straat. Daarom schrijven veel mensen in aanvulling op de vragenlijst wel dat de politie vaker ’s avonds in de wijk zou moeten surveilleren. De zichtbaarheid van de politie laat volgens velen te wensen over.  "We moeten als bewoners zelf de mond open doen, corrigeren en sociale controle als er iets mis is", schrijft een van de respondenten. "Zelf mondig zijn en niet alles naar de politie schuiven". D66 onderschrijft die opmerking van harte, zonder de verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente en politie) weg te nemen. 

Parkeren
Een moeilijk punt in heel Nijmegen Oost is het parkeren. In sommige delen van de wijk (Altrade) is er veel te weinig plek voor alle auto’s en kunnen mensen ook na 1800 uur hun auto niet kwijt ondanks een parkeervergunning. Aan de randen van het betaald parkeren is de druk van auto’s van buiten de wijk groot. Wat bewoners ook opvalt is de lege parkeerplekken in het gebied waar betaald parkeren is ingevoerd. De gesprekken die we op straat over dit probleem voerden geven geen definitieve oplossing voor het probleem. Een van de suggesties die vaak genoemd wordt is om een ‘blauwe zone’ in te voeren waar gratis geparkeerd kan worden met een parkeerschijf. 

Verkeersveiligheid
Het spreekt voor zicht dat hierover de meningen sterk verschillen afhankelijk van waar men woont. We kregen reacties die over specifieke kruispunten gingen met tekeningen en al. Verkeersdrempels, hoewel bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten, roepen onverminderd ergernis op. Ze zijn te steil en er zijn er te veel.  Op de Daalseweg zijn maatregelen nodig, vinden velen, tegen het hard rijden waartoe de straat ‘uitnodigt’. Ook de fietspaden die enige jaren geleden in rood op verschillende doorgaande wegen zijn aangebracht, zijn bijna nergens meer te zien. Dat maakt fietsers kwetsbaar. 

Lege plekken niet volbouwen 
Er zijn flink wat plekken in de wijk, die volgens een overgrote meerderheid van de respondenten beter niet volgebouwd moeten worden. Groen vindt iedereen heel belangrijk, mits het goed onderhouden wordt. Er zijn maar weinig mensen die ook zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van groen in hun directe omgeving willen nemen. 

Limos
Een ding staat voor iedereen als een paal boven water. Op het Limosterrein mag niet meer gebouwd worden, ook niet aan de randen. Dat is indertijd met PvdA wethouder Paul Depla afgesproken en daar wil iedereen de gemeente aan houden. Dus geen appartementen op het tennisveldje. 

Wat gaat D66 met de uitkomsten doen?
Met 330 reacties op onze enquête zijn we ongelofelijk blij en de vele honderden opmerkingen zijn allemaal gelezen. De enquêtes worden bewaard door de fractie en na de verkiezingen van 3 maart krijgen de nieuwe leden van de fractie een aantal wijken als aandachtsgebied. Met de informatie die we nu al hebben ontvangen zullen we initiatieven nemen in de raad en voorstellen van het college beoordelen. Het doorlezen van alle formulieren was een hele klus maar meer dan de moeite waard. 

Rob Jetten
Lijsttrekker D66 Nijmegen
www.d66nijmegen.nl