Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 januari 2010

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

Op 3 januari 2010 hield D66 Nijmegen haar nieuwjaarsborrel. Hieronder is een deel van de speech weergegeven van Michiel Scheffer, sinds 30 november 2009 voorzitter van D66 Nijmegen.

'In mijn toespraak als voorzitter heb ik ingespeeld op het piekjaar dat 2010 zal worden. In de eerste plaats kan 2010 een jaar zijn waarin het herstel van D66 zich voltrekt. Dat zal tot uiting kunnen komen in een goede uitslag op 3 maart 2010. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Het is de uitkomst van het talent en de goede positionering van Alexander Pechtold; het is een reactie op de intolerante rechtse onzin van Wilders en c.s. maar ook op de stilstand bij Balkenende 2. Het is in Nijmegen de resultante van een gefocuste en creatieve raadsfractie en daarnaast van vier jaar lang elke maand op straat in beeld staan. Een goede uitslag is ook geen vanzelfsprekendheid want het wordt de komende weken elke dag aan de slag, voor het campagneteam, de top 20 kandidaten en zoveel mogelijk vrijwilligers. Iedere stem telt maar ook iedere stap in het bereiken van het resultaat.

Daarna is er geenszins sprake van luwte. Een goede uitslag zullen we waar moeten maken. Dat geldt voor het realiseren van een college akkoord dat kwa inhoud en stijl herkenbaar D66 is. Voor D66 is het van belang niet overbelast te raken en terug te vallen op een regenteske stijl die ons in de jaren ‘90 kenmerkte. D66 is sterk als het herkenbaar is in het inhoudelijke profiel genuanceerd en diepgaand in de analyse, onorthodox in de oplossingen, maar vooral in dialoog met burgers en niet over hun hoofden heen besturen. Van wethouders en raadsfractie verwacht ik een gedragscode waarin de D66 stijl wordt vastgelegd. De komende jaren worden zeker niet makkelijk, met grote bezuinigingen in de jaren 2012-2014. De burgemeester heeft daar in zijn nieuwjaarstoespraak geen twijfel over geuit. Dat betekent dat we als D66 naast het zuur ook de horizon 2020 moeten vrijhouden en vasthouden, zoals ons verkiezingsprogramma ook scherp neerzet. Als die horizon geen deel van een collegeakkoord zal zijn, dan zal ik mijn collega afdelingvoorzitters oproepen om als partijen gezamenlijk een toekomstconferentie in 2011 te organiseren.
 
D66 is ook een landelijke partij, en veel leden in een stad als Nijmegen zijn geïnteresseerd in de landelijke of Europese politiek. In het nieuwe beleidsplan van het afdelingsbestuur voor de periode 2010-2014 zal worden ingegaan op de rol die D66 Nijmegen kan spelen. Het gaat dan om regionale thema’s in relatie met omliggende afdelingen en provincies, ook in de aanloop naar de statenverkiezingen in 2011. Het gaat om landelijke thema’s zoals gezondheidszorg en kenniseconomie voor het landelijk verkiezingsprogramma dat in november 2010 wordt vastgesteld. Voor beide bestuurslagen zullen ook de kandidaatstellingen worden geopend. Tenslotte is er Europa. Op 14 januari hebben we een unieke avond: de eerste keer dat een D66 afdeling grensoverschrijdend met een zusterpartij optrekt. Deze avond zal ook de start vormen voor een Europa werkgroep. Op 15 maart zal het bestuur haar beleidsplan aan de leden voorleggen.'

Michiel Scheffer

Voorzitter