Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 oktober 2009

Leden: Stem voor de kandidatenlijst

Vrijdag 22 oktober ontvangt u per e-mail een digitaal stembiljet waarmee u een keuze kunt maken wie u op welke plek op de lijst wilt. In de e-mail is een link opgenomen die u naar het intranet brengt (intranet.d66.nl). Daar vindt u de instructies en uitleg over hoe te stemmen. Dit vervangt de poststemming en bespaart ons geld dat we kunnen inzetten voor campagnedoeleinden. Voorwaarde voor deelname is dat de contributie over 2009 is betaald. Heeft u dat nog niet gedaan, maak dan dit weekend nog uw contributiebijdrage over om op tijd te zijn! De stemming duurt een maand.  Op maandag 30 november wordt de uitslag bekend gemaakt.

Stemadvies

Om u te helpen bij het maken van uw keuze is aan een commissie gevraagd om een stemadvies op te stellen. Het stemadvies is nagenoeg gereed. Daarnaast stellen alle verkiesbare kandidaten zich aan u voor komende donderdag op de ledenvergadering.